המרכז הישראלי לריהוט נגישות

המרכז הישראלי לריהוט נגישות

במקום יש חניות נכים גם במגרש החיצוני וגם בחניון פנימי מקורה.

המרכז הישראלי לריהוט חניית נכים

הכניסה למקום ללא מדרגות

המרכז הישראלי לריהוט כניסה

מהכניסה ישנה מעלית אחת, לא גדולה במיוחד.