חוף הנכים הרצליה נגישות

חוף הנכים הרצליה נגישות

חוף הנכים הרצליה חניית נכים

חוף הנכים הרצליה חניית נכים

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף – ישנה ירידה תלולה ללא מדרגות

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

חוף הנכים הרצליה מעליות

חוף הנכים הרצליה מעליות

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

 

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף