חוף הנכים הרצליה נגישות

herzeliya-e1442419665724.jpg

חוף הנכים הרצליה חניית נכים

חוף הנכים הרצליה חניית נכים

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף – ישנה ירידה תלולה ללא מדרגות

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

חוף הנכים הרצליה מעליות

חוף הנכים הרצליה מעליות

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף

 

חוף הנכים הרצליה ירידה לחוף


scroll to top