חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998

wheelchair-sign.jpg

קישור לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מאתר משרד המשפטים.

לצפייה


scroll to top