You are currently viewing מבנה נגיש לנכים – דרישות התקן הישראלי

מבנה נגיש לנכים – דרישות התקן הישראלי

אנשים נכים ובעלי מוגבלויות מנהלים אורח חיים מלא ופעיל. כדי שנכים בכיסא גלגלים, אנשים כבדי ראיה או בעלי מוגבלויות ניידות אחרות, יוכלו לנוע בנוחות, ולנהל את סדר יומם כפי שתכננו אותו מראש, על המבנים הן הפרטיים והן הציבוריים להיות ערוכים לענות על צרכיהם הייחודיים. המונח "מבנה נגיש" כולל מעבר פתוח ונח לנכה מרגע הגעתו לחניון הבניין, עבור בכניסה לבניין ועד לניידות בתוך המבנה, מסדרונותיו וחדריו. מה כוללים כללי התקן בנושא של נגישות המבנה לנכים? להלן יובאו כמה נקודות עיקריות.

חניה נגישה

השלב הראשון בדרכו של הנכה אל ייעדו בתוך המבנה היא החניה. נכים מגיעים לרוב ברכב למחוז חפצם. הם נוסעים לעתים ברכבים גדולים, רחבים וגבוהים יותר מרכבים רגילים מכיוון שעל הרכב לאחסן את כיסא הגלגלים או אף לאפשר לנכה להיכנס אל רכבו כשהוא יושב בכיסא הגלגלים. לכן התקן מחייב הקצאת מקום חניה רחב וארוך לרכב נכה. חנית נכה צריכה גם לכלול מרחב מספיק להורדת כיסא הגלגלים מהרכב לשם כניסה ויציאה נוחות של הנכה אל הרכב וממנו.

כניסה למבנה

מבנה הכולל מדרגות בכניסה אליו חייב לכלול גם שיפוע אשר יאפשר לנכה בכיסא גלגלים להיכנס אל המבנה בקלות. התקנת שיפוע לכיסאות גלגלים צריכה לעמוד במידות מסוימות הכוללות: רמת השיפוע (שיפוע אינו יכול להיות תלול מדי שכן אז הנכה יתקשה לעלות בו או לרדת ממנו). החל מרמת שיפוע מסוימת (5% ) חייב המתכנן לכלול גם שטחי ביניים באמצע השיפוע אשר יאפשרו לנכה לנוח. בנוסף מחייב התקן רוחב מספיק למעבר נח של כיסא הגלגלים (מינימום של 130 ס"מ). כמו כן לא יעלה אורך השיפוע על 300 מ'.
על השיפוע לכלול מעקה, על מנת שנכים המתקשים בהליכה אך אינם בכיסא גלגלים יוכלו להיתמך במעקה במהלך כניסתם למבנה.
הכניסה למבנה צריכה להיות קרובה לחניית הנכה ולא עולה על 100 מ'.
כל מבנה צריך להכיל מעלית העומדת בדרישות התקן מבחינת גודלה, רוחב הפתח שלה וכדומה, על מנת שנכה בכיסא גלגלים יוכל להיכנס אליה בנוחות. רוחב דלת המעלית צריך להיות 100 ס"מ לפחות. עומק המעלית צריך להיות בגודל של 130 ס"מ לפחות, כך שהנכה יוכל להסתובב, להיכנס ולצאת מן המעלית בקלות ובנוחות.
רוחב דלת הכניסה לבניין, והן הפתחים בתוך המבנה עצמו צריך להיות רחב, ברוחב של 80 ס"מ לפחות, כך שכיסא הגלגלים יוכל לעבור בו בקלות.

מהן דרישות תקן הנגישות לנכים לגבי פנים המבנה?

כאמור, המבנה צריך להכיל פתחים רחבים, ודלתות אותן ניתן לפתוח בקלות גם בישיבה בכיסא גלגלים. בנוסף צריך המבנה להכיל מסדרונות רחבים, רצוי כאלה שהנכה יוכל לעשות בהם סיבוב של 180 מעלות. רוחבו של מסדרון כזה מומלץ שיהיה בן 130 ס"מ.
אלמנט חשוב ביותר הוא שירותים נגישים לנכים, בעלי פתח וחלל רחב, המאפשר כניסה נוחה לכיסא הגלגלים ומעבר נח של הנכה מהכיסא אל האסלה.
מבנה נגיש לנכים צריך לכלול גישה נוחה בכל חלק וחלק על מנת לאפשר לנכה להתנהל בתוכו ללא קושי.