You are currently viewing נגישות במוסדות לימוד ובבתי ספר

נגישות במוסדות לימוד ובבתי ספר

חשיבות הנגישות במוסדות לימוד ובבתי ספר

החינוך במדינת ישראל הוא זכות של כל ילד וחובתה של המדינה. לכל ילדי ישראל יש זכות לחינוך שווה, קרוב לביתם. מסגרת החינוך מקנה לילד השכלה, אך גם חיי חברה, ומקור לגדילה והתפתחות. מערכת החינוך עושה רבות כדי להקנות לכל ילד חינוך בהתאם לצרכיו ויכולותיו. ילדי ישראל הנכים אינם שונים בהקשר זה מכל ילד אחר. הם זכאים לקבל חינוך מלא ככל ילד. אלא שעל מנת שילד נכה יוכל להשתתף באופן מלא בלימודים ובפעילויות בבית הספר בית הספר צריך להיות נגיש עבורו. ילדים נכים זקוקים למעלית אם הכיתה שלהם נמצאת בקומה גבוהה, לרמפה אם יש מדרגות בכניסה לבית הספר ולכל האמצעים שיאפשרו להם להגיע לכל מקום בבית הספר בו נמצאת שאר כיתתם. למרות שהחוק מחייב הנגשת כל מסגרת חינוכית עבור תלמידים נכים, עדיין יש מסגרות רבות שאינן נגישות, עובדה המביאה להפלייתם של ילדים נכים רבים במערכת החינוך.

חשיבות הנגישות של מסגרת הלימוד עבור הילד הנכה

ילדים נכים צריכים להתמודד עם קשיים רבים מעבר לקשיים עמם מתמודדים ילדים רגילים. הקושי הפיזי שהופך אותם לחריגים ומונע מהם לעשות דברים שהיו רוצים לעשות. לעתים מתמודדים ילדים אלה עם דימוי עצמי נמוך ופגיעה בביטחון העצמי. מרגש מאד לראות את ההתמודדות האמיצה של ילדים נכים והמאבק שלהם "להיות כמו כולם": ללמוד, להשתלב בחברה ולהצליח.
על מנת שהילד הנכה יוכל להשתלב היטב בחברה ולהפיק את המקסימום מלימודיו הוא זקוק לכך שהמערכת תעשה את החלק שלה. שהוא יוכל להסתובב בחופשיות בבית הספר ולהגיע לכל מקום.
התארגנות זו דורשת: סלילת רמפה בכניסה לבית ספר אשר הגישה אליו היא באמצעות מדרגות, התקנת מעלית בבית ספר אשר בנוי על קומות, פתחים ברוחב של 80 ס"מ לפחות, בהתאם לתקן, כדי שהילד יוכל להיכנס לכיתה בנוחות, גישה לכל המתקנים בבית הספר: ספריה, חדר מחשבים, מעבדה, אולם ספורט ועוד.
ברגע שהילד הנכה יוכל להיכנס לכל מקום הוא ירגיש כמו כולם, הוא לא יהיה חריג, וייהנה ממה שיש למערכת החינוך להציע, כמו כל הילדים.

לא כל מסגרות החינוך נגישות לילדים נכים

למרות שהחוק מחייב את מערכת החינוך להנגיש את מסגרות הלימוד עבור הילדים הנכים, עדיין בתי ספר רבים אינם נגישים. אמצעי התקשורת מלאים בסיפורים בכל פתיחת שנת לימודים על ילדים נכים אשר אינם יכולים להשתתף בפעילות בבית הספר כמו כולם. בתי ספר שאין בהם מעלית, בתי ספר שהכניסה אליהם היא באמצעות מדרגות ואין רמפה שתאפשר כניסת כיסא גלגלים ועוד.
דווח על לא מעט מקרים בהם ילדים ישבו בבית כי לא יכלו להגיע לבית הספר, או על ילדים שנאלצו לשבת בכיתה שאינה תואמת את גילם מכיוון שהכיתה שלהם הייתה בקומה גבוהה שאין אליה גישה.
אין צורך להכביר מילים על הנזק הרגשי אשר עלול להיגרם לילד נכה אשר אינו יכול ללמוד בבית הספר כמו כולם. חשוב שמערכת החינוך תפעל כדי שכל ילד נכה יזכה לחינוך נגיש ושווה.