You are currently viewing נגישות לנכים במקומות עבודה

נגישות לנכים במקומות עבודה

חשיבות הנגישות לנכים במקומות עבודה

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי אסור למעסיק להפלות אדם נכה בקבלה לעבודה או בתנאי ההעסקה במקום העבודה. כחלק מתנאי חוק זה מחויבים מעסיקים לדאוג לתנאי נגישות מתאימים לעובדיהם המתמודדים עם נכות כלשהי. על מנת לעודד העסקת אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה קובע החוק כי המדינה תממן את אמצעי הנגישות לעובד נכה במקום העבודה. מהי החשיבה העומדת בבסיסו של החוק? מדוע חשוב כי תהיה נגישות לנכים במקומות עבודה? על כך במאמר שלפניכם.

חשיבותו של מקום עבודה עבור נכים

אחת העובדות הידועות היא כי עבודה תורמת רבות לאדם ואיכות חייו הרבה מעבר להיותה מקור פרנסה. מקום עבודה מספק עניין ואתגר. הוא מעניק משמעות לחייו של אדם, ומהווה חלק מהגדרת העצמי, שיפור הדימוי והביטחון העצמי.
מקום עבודה מספק מפגש עם אנשים, סדר יום קבוע וכמו שאנשים רבים מגדירים זאת: "יש בשביל מה לקום בבוקר".
מחקרים מראים כי אנשים שעובדים וחווים סיפוק מעבודתם מדווחים על שביעות רצון גבוהה יותר מחייהם.
מעבר לאיכות החיים, ישנו כמובן מרכיב ההכנסה. אנשים עובדים נהנים מרמת חיים גבוהה יותר מאנשים שאינם עובדים ומתקיימים מקצבאות סעד.
מקום עבודה הוא דבר חשוב לכל אדם, אך על אחת כמה וכמה הוא חשוב לאנשים נכים. אנשים נכים עלולים לסבול מדימוי עצמי נמוך ובעקבות כך מבדידות ואף מדיכאון. מקום עבודה מסייע להם להתגבר על הקשיים הללו ולהרגיש חלק מהחברה, תורמים, נחוצים ובעלי משמעות.

חשיבות הנגישות לנכים במקום עבודה

על מנת שנכה בעל קשיי ניידות או מגבלות פיזיות אחרות, יוכל להשתלב במקום עבודה הוא זקוק לאמצעים אשר יקלו עליו את הנגישות למקום העבודה.
מקום עבודה בו עובד אדם נכה חייב להיות נגיש בעזרת מעלית (נכה בכיסא גלגלים או המתקשה בהליכה לא יוכל לעלות במדרגות), חשוב שהכניסה למבנה תכיל רמפה עבור כסא הגלגלים, שפתחי המעבר יהיו רחבים מספיק וכן שחדרי השירותים יהיו מותאמים לנכים.
לכל נכות ישנם אמצעי הנגישות המתאימים לה: לכבדי ראיה ועיוורים יש להרכיב מעקה בצמוד לקיר ולמדרגות. לנכים בעלי קשיי תנועה בידיים יש להתאים ידיות מיוחדות לארונות או התאמות באמצעות המחשב וכן הלאה.
במידה ומקום העבודה לא יהיה נגיש לנכים, נכים לא יוכלו לעבוד בו, ותימנע מהם הזכות לעבוד ולהתפרנס רק בגלל מוגבלותם.

מדוע כדאי למעסיקים להפוך את מקום העבודה לנגיש לעובדים נכים?

חשוב להדגיש כי בהתאם לחוק חובה על המעסיק לדאוג שמקום העבודה יהיה נגיש לעובד נכה.
אך מעבר לחובה זו, כדאי למעסיקים להתאמץ ולהנגיש את מקום העבודה עבור נכים.
הסטטיסטיקות מראות כי עובדים נכים הם עובדים חרוצים ומסורים, פעמים רבות עוד יותר מעובדים שאינם נכים. הם אוהבים לעבוד ורוצים להוכיח את עצמם. הם בעלי מוטיבציה וראש גדול.
מכיוון שהמדינה משתתפת בעלויות ההנגשה של מקום העבודה, נראה שהפיכת מקום העבודה לנגיש לעובדים נכים משתלם לכולם. כך המעביד יקבל את העובדים הטובים ביותר ללא אפליה בין בריא לנכה, והעובד הנכה יזכה במקום עבודה ויוכל להתפרנס בכבוד.