You are currently viewing סוגי תו נכה

סוגי תו נכה

סוגים שונים של תו נכה

תו נכה הינו סמל לרכב המאפשר לנהג הנכה לחנות את רכבו גם במקומות שאסורים לחניית רכב רגיל. כך מאפשר התו לנהג הנכה להגיע למחוז חפצו ולחנות כמה שיותר קרוב ליעדו. ישנם סוגים שונים של תו נכה, כאשר כל אחד מהם מתאים לקבוצת נכים אחרת.

אילו הטבות מקנה תו נכה?

תו נכה מקנה לבעליו כמה הטבות:
• אפשרות לחניה גם במקום שהחניה בו אסורה, במידה ואין בקרבת מקום חניה מוסדרת, ובמידה והרכב הנכה אינו מפריע לתנועה ואינו מסכן נהגים אחרים.
• פטור מתשלום בחניון ציבורי.
• אפשרות חניה בחניית נכה בחניונים ציבוריים.
• אפשרות חניה בחניית נכה גם אם היא מיועדת לנהג מסוים, ובלבד שהחניה זו אינו מיועדת רק לנהג זה (שלא מופיעות על השלט המילים "רק" או "בלבד").

אילו סוגי תו נכה קיימים?

תווי חניה אזרחיים:
תו נכה רגיל: על תו חניה זה מצויר משולש, ובתוכו עיגול עם שלוש נקודות. זהו תו נכה המיועד לכלל הנכים. נכים המתקשים בהליכה, נכים הנעזרים במקל הליכה, או חולים אשר קיבלו את תו הנכה עקב מחלתם.
תו חניה עם סמל של כיסא גלגלים. מיועד לנכים המרותקים לכיסא גלגלים.
תווי חניה לנכי צה"ל:
תו נכה רגיל: כולל משולש עם עיגול ונקודות ולידו פרח.
תו נכה בכסא גלגלים: כולל את סימון כסא הגלגלים הרגיל ולידו פרח.

האם יש הבדל בין תו חניה רגיל לבין תו חניה עם סימון של כסא גלגלים?

הדעות חלוקות בנושא זה. בעיקרון, לפי החוק לא אמורה להיות אפליה בין נושאי תו נכה עם כסא גלגלים לבין בעלי תו הנכה הרגיל. אולם, בפועל, ישנם מקרים בהם בעלי תו נכה עם כסא גלגלים זוכים לזכויות רבות יותר. למשל, רכב נכה רשאי לנסוע גם בנתיב של תחבורה ציבורית. אולם היו מקרים בהם נהגים בעלי תו נכה רגיל נעצרו על ידי פקחי תנועה בטענה שזכות זו מוקנית רק לבעלי תו נכה המסומן בכסא גלגלים.
בנוסף, לאחרונה יצא תמרור חניה חדש המסומן בכסא גלגלים הזהה לסימון של תו הנכה בכסא גלגלים. נכים בעלי תו נכה רגיל סברו שהחניה במקומות אלה פתוחה גם בפניהם וחנו במקום, אולם פקחי החניה חשבו אחרת ונהגים אלה קיבלו קנס. הטענה של הפקחים הייתה שהחניה מיועדת רק לבעלי תו חניה עם ציור של כסא גלגלים.
לאחרונה עתרה עמותת נגישות ישראל לבית המשפט בטענה כי האפליה שנוקטת המדינה בין בעלי התווים השונים אינה חוקית. טענת העותרים הייתה כי ברגע שאדם מקבל תו נכה, לא משנה מאיזו סיבה, הוא זכאי לקבל את כל הזכויות אותן אמור להקנות הכרטיס. מנכ"ל העמותה אמר כי לעתים דווקא נכים שאינם בכסא גלגלים עשויים להתקשות בניידות יותר מנכה היושב בכסא גלגלים. בית המשפט קיבל את עתירתם וסבר כי למדינה אין זכות להנפיק יותר מסוג אחד של תו נכה.
תו נכה מקנה לנכים את הזכות לחנות את רכבם בקרבת מקום היעד שלהם.