You are currently viewing סינמה סיטי ראשל"צ נגישות

סינמה סיטי ראשל"צ נגישות

כשהגיעה שיר אשפיז המרותקת לכיסא גלגלים לסינמה סיטי ראשל"צ, גילתה כי חניות הנכים תפוסות, הקופות המיוחדות סגורות וגם המושבים שניתנו לה אינם מתאימים. "המיקום באולם שנבחר לנכים מעליב ולא נוח לצפייה", היא אומרת. סינמה סיטי: "אנו פועלים להנגשה מעבר לדרישות החוק"

קישור לכתבה