You are currently viewing תקנים לנגישות חניה עבור נכים

תקנים לנגישות חניה עבור נכים

מדינת ישראל, ככל המדינות המפותחות, קבעה תקנים המחייבים קבלנים ומהנדסים וכן בעלי ומנהלי מקומות ציבוריים לדאוג לכך שהמבנה יהיה נגיש עבור נכים. המונח נגישות משמעותו, שהאדם הנכה יוכל להגיע למחוז חפצו בקלות, וללא כל קושי או מכשול בדרכו. המטרה היא שאנשים הסובלים מנכות יוכלו ליהנות מחיים מלאים ופעילים ולהגיע לכל מקום כמו כל אדם אחר. מהם בעצם תקני הנגישות, ועל מה מחויב להקפיד כל מי שבונה מבנה חדש, בעיקר אם הוא מבנה ציבורי? על שאלות אלה ואחרות ינסה לענות מאמר זה.

חניה נגישה

נכים מגיעים לרוב למחוז חפצם ברכב. רכבי נכים פעמים רבות הם גבוהים ורחבים יותר מכלי רכב משפחתיים נפוצים, משום שהם כוללים פעמים רבות מתקן לכסא הגלגלים על גג הרכב, או שצריכים להיות רחבים מספיק על מנת שהנהג יוכל להיכנס לרכב עם כיסא הגלגלים (בעיקר לרכבי מיניוואן). על מנת שהחניה תתאים לרכב נכה עליה להיות רחבה מספיק, ובחניונים מקורים, עליה להיות גם גבוהה מספיק.
רוחב החניה צריך להיות רחב לא רק עקב גודלו של הרכב אלא גם עקב הצורך לפנות מרחב מספיק להתארגנות של הנכה בכניסה וביציאה מהרכב. צריך להיות מספיק מרחב למיקום כיסא הגלגלים בצד הרכב ולכניסה ויציאה נוחה ובטוחה של הנכה אל הרכב וממנו.

מהם תנאי התקן הישראלי לבניית חניה נגישה לנכים?

לפי התקן, גודל החניה צריך להיות במימדים הבאים: רוחב החניה צריך להיות בגודל של 460 ס"מ, והחניה צריכה להיות ממוקמת בניצב לכיוון הנסיעה. (לשם השוואה, התקן לגבי מקומות חניה לרכבים רגילים שאינם שייכים לנכים הוא 350 ס"מ בלבד).
במידה והחניון כולל יותר מחניית נכים אחת, מומלץ כי חניות הנכים יהיו סמוכות זו לזו עם רווח של 130 ס"מ ביניהן, דבר שיאפשר מרווח להורדה של כסא הגלגלים ולכניסה ויציאה נוחות של הנכה אל הרכב וממנו.
אורכה של חניית נכה הניצבת למדרכה (כמו בחניונים) צריך להיות 500 ס"מ לרכב רגיל (משפחתי) ו 600 ס"מ לרכב גדול (כגון מיניוואן). כאשר החניה היא במקביל למדרכה (למשל ברחוב) אורכה של חניה לרכב רגיל יהיה 600 ס"מ וחניה לרכב גדול 750 ס"מ. מקומות חניה ציבוריים צריכים לספק מקום חניה גדול.

כמה חניות צריכות להיות מוקצות לנכים במקום ציבורי?

התקן מתייחס גם למספר החניות אשר צריכות להיות מוקצות לנכים בחניון ציבורי.
בחניון הכולל עד 25 מקומות חניה יש להקצות לפחות חניה אחת לרכב נכה.
בחניון הכולל בין 26-50 מקומות חניה יש להקצות לפחות 2 חניות לנכים.
בממוצע על כל כ 25 חניות רגילות, יש להוסיף לפחות עוד חניית נכה אחת.
כל חניון חייב לכלול לפחות מקום חניה אחד לרכב נכה שהוא רחב וגבוה.
התקן הישראלי לחניית נכים קובע נהלים מדויקים לגבי גודל ומספר החניות לנכים, על מנת שיוכלו להגיע בקלות ובנוחות למחוז חפצם.